Mary van Gent en Ronald Wortelboer

Ambassadeurs in zorg en veiligheid

Mary van Gent (wethouder Hollands Kroon) en Ronald Wortelboer (burgemeester Stede Broec) willen in de regio op elke bestuurlijke tafel het belang onderstrepen van de integratie van zorg en veiligheid bij de aanpak van personen met verward gedrag. ‘We moeten toe naar maatwerkvoorzieningen.’

In gemeente Hollands Kroon loopt het project ‘Kamers met kansen’. Probleemjeugd wordt naar een traject geleid waarin zij leren om op eigen benen te staan. Ze krijgen een jaar lang een appartement aangeboden (waarvoor ze zelf de huur betalen) en kunnen een beroep doen op professionele begeleiding. Voorlopig zijn hier tien appartementen voor gereserveerd.

Burgemeester Ronald Wortelboer

De mens centraal

Voor wethouder zorg Mary van Gent symboliseert deze aanpak hoe je mensen die aan de rand van de samenleving staan moet helpen: door krachten te bundelen en ze stevig te omarmen. “Dat geldt niet alleen voor jongeren met problemen, maar ook voor personen die verward zijn en hierdoor afwijkend gedrag vertonen.” Burgemeester Ronald Wortelboer heeft in Stede Broec met enige regelmaat te maken met beschikkingen die hij moet ondertekenen om inwoners die door het lint gegaan zijn verplicht op te laten nemen. Ook hij constateert vanuit deze praktijk dat je er niet komt met een enkele zorg- en/of veiligheidsinterventie. Om escalaties te voorkomen, moeten ketenpartners in beide domeinen nauw samenwerken in een maatwerkaanpak. “We leven in een systeemwereld waarin we geneigd zijn om regels en procedures op te stellen en die te volgen. Maar hier moet je juist de persoon waar het om gaat centraal stellen.”

Corporatiehotel

Het typeert hun gedrevenheid. Niet voor niets zijn Van Gent en Wortelboer de nieuwe bestuurlijke trekkers op dit thema. Aan hen de taak om de aanpak bij personen met onbegrepen of verward gedrag uit te dragen en op bestuurlijk niveau te verankeren. Wortelboer: “Bij die aanpak vraag je je concreet af wat er aan de hand is, wat er nodig is om het op te lossen of beheersbaar te maken, en hoe we dat dan met elkaar organiseren.” De PGA bij de 1% meest ernstige casussen is daar een sprekend voorbeeld van, maar ook onder dit zware niveau is elke gemeente al actief, aldus Van Gent. “Wij zijn met Wooncompagnie in gesprek om corporatiehotels te bouwen, waar mensen die uit huis zijn gezet of psychische problemen hebben tijdelijk onderdak krijgen. We willen in elke gemeentelijke kern een cluster van woningen geschikt maken voor begeleid wonen. Daarmee hebben we diverse mogelijkheden om burgers te helpen.”

Solidariteitsbeginsel

“En je moet accepteren dat niet iedereen terug kan in de samenleving”, vervolgt Wortelboer. “Dat is lang de heersende overtuiging geweest, maar daar komen we steeds meer van terug. Het betekent onder meer dat je longstay voorzieningen moet creëren met een zeker veiligheidsniveau. Ook vanuit de PGA komt de behoefte aan dat type arrangementen steeds duidelijker naar voren. Kunnen we woonruimte realiseren op GGZ-terreinen bijvoorbeeld?” Personen met verward of onbegrepen gedrag zwerven veelal rond. Hollands Kroon vangt in Middenmeer nu iemand op uit de 1% groep die uit Alkmaar komt. Daar zit een zware zorgcomponent aan vast, met ook een stevig prijskaartje. “Uiteindelijk moeten we ook naar de kosten kijken. Wie betaalt wat? Daarover moet op regionaal niveau afstemming plaatsvinden, uitmondend in een soort solidariteitsbeginsel wat mij betreft.” Wortelboer: “Ik zie de taak van Mary en mij als ‘ambassadeurs’. De Stuurgroep Zorg en Veiligheid functioneert goed en de meeste gemeenten weten de juiste krachten te mobiliseren rond personen met verward gedrag. Wij moeten elke betrokken bestuurder en professional meenemen in de laatste inzichten en ervoor zorgen dat we die gedeelde urgentie nog beter gaan doorleven.”

Wethouder Mary van Gent