Never waste a good crisis

‘Never waste a good crisis’. Het is een veelgehoorde uitspraak in deze tijd van corona. Je kunt hem verschillend interpreteren. Ik zie het vooral als aanmoediging om lessen te trekken uit wat afgelopen maanden over ons heen is gekomen. Ook in het zorg- en veiligheidsdomein vinden die evaluaties plaats, nu de eerste piek van het virus voorbij lijkt, maar nog altijd rekening gehouden moet worden met nieuwe uitbraken. Het eerste wat me dan positief opvalt is hoe betrekkelijk makkelijk we de overgang gemaakt hebben naar een digitale manier van werken. We zijn in staat geweest om ook de zorg voor onze doelgroep, mensen met verward gedrag, virtueel op peil te houden. In deze nieuwsbrief lees je onder meer hoe we dat gedaan hebben. Een andere observatie is dat we met elkaar krachtig het virus bestreden hebben door allerlei maatregelen te nemen. Dat kon niet anders. Maar zoiets als social distancing heeft ook impact gehad op de emotionele band tussen mensen, die ook belangrijk is. Kun je bijvoorbeeld (oudere) patiënten die in de GGZ opgenomen zijn het contact met familie onthouden? Dat is een duivels dilemma. Daar moeten we nog eens goed over nadenken. Tot slot leert zo’n crisis nog iets fundamenteels: het belang van leiderschap. Iemand die de regie neemt en knopen doorhakt, zoals Mark Rutte en zijn team dat gedaan hebben. Ook in onze wereld waren we al bezig met een model waarin problematische casussen steeds verder in de zorg- en veiligheidshiërarchie geëscaleerd worden, totdat iemand op het hoogste bestuurlijke niveau zegt: ‘zo gaan we het doen’. Desnoods breken we door alle hokjes heen. Die doorzettingsmacht is cruciaal om tot oplossingen te komen bij de moeilijkste gevallen. Hoe eerder we deze escalatieladder ingevoerd hebben, hoe beter het is.

Martin Smeekes

Directeur Veiligheidsregio

Voorzitter Stuurgroep Mensen met verward gedrag