BOUWSTEEN 4 - Melding

Eén centraal meldpunt voor mensen met verward gedrag

In Noord-Holland-Noord heeft de GGD samen met de gemeenten in de regio per 1 januari een centraal meldpunt voor personen met verward gedrag ingesteld. Wat dit meldpunt precies inhoudt, vertelt Susan Verlinden (projectleider t/m 1 april 2020) in onderstaand interview.

Hoe ziet dit meldpunt eruit?

Het meldpunt Vangnet & Advies van de GGD richt zich al jaren op mensen die meestal zelf geen directe hulpvraag hebben. Er zijn drie teams actief verdeeld over de drie regio’s. Deze teams zijn nu op 1 centraal nummer bereikbaar. We hopen dat op deze manier het makkelijk voor de melders is om ons te vinden.

Wat is er dan precies veranderd?

Op 1 januari is er een nieuwe wet ingetreden, de Wet verplichte GGZ. Daardoor kunnen inwoners en instanties een melding doen wanneer ze denken dat iemand verplichte zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld als iemand verward gedrag vertoont, in een zwaar vervuilde woning leeft, of als iemand zware psychosociale problematiek lijkt te hebben. Deze meldingen kunnen nu ook op dit meldpunt worden gedaan.

Wat wordt er met de melding gedaan?

Hulpverleners en inwoners kunnen terecht voor een melding, advies, expertise en afstemming. Medewerkers van het Meldpunt Vangnet & Advies onderzoeken na een melding of er ondersteuning of zorg nodig is en wie deze ondersteuning of (verplichte) zorg kan bieden.

Wie kunnen er melden?

Iedereen die zich zorgen maakt over een persoon in zijn of haar omgeving kan dit melden bij het Meldpunt Vangnet & Advies. Het kan gaan om familie, vrienden, bekenden of buurtgenoten. Ook instellingen kunnen meldingen doen over cliënten en situaties waarover zij zich zorgen maken.

Waar kan je melden?

Tijdens kantoortijden Het Meldpunt Vangnet & Advies is telefonisch bereikbaar van maandag tot met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op 088-0100521 en via bereikbaarheidsdienst@ggdhn.nl. Ook kan het webformulier op de website van de GGD worden ingevuld.

Buiten kantoortijden Buiten kantoortijden kan melding gedaan worden via het webformulier op de website van de GGD of via email: bereikbaarheidsdienst@ggdhn.nl.

Coronacrisis en aangepaste dienstverlening

De coronacrisis en de daaropvolgende maatregelen hebben een grote weerslag op de activiteiten van de GGD en op inwoners waar wij dienstverlening aan leveren. Kwetsbare inwoners lopen risico om extra hard getroffen te worden door de effecten van deze crisis. Wij hebben de aangepaste dienstverlening van het meldpunt Vangnet en Advies (inclusief uitvoering taken wvggz) en de Brede Centrale Toegang (WF) in een overzicht gezet. Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie? Kijk op www.ggdhollandsnoorden.nl of neem contact met ons op.