Betere afspraken over acute psychische zorg in Noord-Holland Noord

Hoe waarborgen we tijdige, passende acute psychische zorg tijdens de avond, nacht en in het weekend? Een goede samenwerking tussen huisartsenposten en de crisisdienst GGZ NHN is hiervoor essentieel. Met de ondertekening van het document ‘Samenwerkingsafspraken Huisartsenposten & Crisisdienst GGZ Noord-Holland-Noord’ is een belangrijke stap gezet in de optimalisatie van de hulpverlening aan mensen in een crisissituatie.

Ruim een jaar is er gewerkt aan afspraken om de zorg voor mensen in een crisissituatie te verbeteren. Op 17 februari was het zover: vertegenwoordigers van de huisartsenposten en de crisisdienst van GGZ Noord-Holland-Noord kwamen bij elkaar om de samenwerkingsafspraken tussen de partijen officieel te bezegelen met een handtekening.

De ondertekening van de samenwerkingsafspraken op 17 februari bij GGZ Noord-Holland-Noord v.l.n.r Leonie Steenvoorden – directeur bestuurder bij HKN Huisartsen, Annet Middendorp – manager acute zorg HKN Huisartsen, Albert Blom – directeur divisie acuut en forensisch GGZ NHN, Inge van Hulst - Locatiemanager bij Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK), Rolf Boot – huisarts en voorzitter HONK, Jacco Rempe – bestuurder HONK, Tom Stobbe – Manager Crisisdienst GGZ NHN en Trudie Doodeman, manager zorg Zorgkoepel West Friesland

Nieuwe landelijke zorgstandaard

Begin dit jaar werd een nieuwe zorgstandaard voor acute psychiatrie ingevoerd. In deze ‘Generieke Module Acute Psychiatrie’ hebben partijen afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden per hulpverlener per stap in de keten. Ook in Noord-Holland Noord bleek er al langere tijd behoefte aan meer duidelijkheid. Tom Stobbe, manager crisisdienst bij GGZ NHN: “Voorheen waren er geen eenduidige afspraken. De crisisdienst had in sommige gebieden aparte afspraken per huisartsenpraktijk en niemand wist waar men elkaar op aan kon spreken. Met deze overeenkomst kunnen we uit 1 set met afspraken putten en hebben we het fundament gelegd voor een constructieve samenwerking. Zo kunnen we ons volledig richten op waar het om gaat: de patiënt snel goede psychische hulpverlening bieden.“ Inge van Hulst, locatiemanager bij Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland, bevestigt dit: “Er was voor de huisarts weinig inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van de GGZ NHN crisisdienst. Dit vergrootte de kans op onbegrip. Deze overeenkomst legt vast wie welke verantwoordelijkheid heeft en wat je van elkaar kunt verwachten. “

Werkbare afspraken

De overeenkomst is geen ‘papieren tijger’, maar een praktisch document met werkafspraken. Het doel is de zorg voor een patiënt met een acute zorgvraag zo te organiseren dat deze optimaal wordt beantwoord. Wat mogen we van elkaar verwachten wat betreft de triage en bereikbaarheid, overdracht en terugkoppeling, aanrijtijden GGZ-teams en communicatie? Zo bepaalt de triagist van het HAP aan de hand van de triagewijzer of er contact moet worden opgenomen met de crisisdienst. Indien de patiënt nog niet bekend is bij een ggz instelling en/of geen beschikking heeft over een crisiskaart moet eerst gekeken worden over er geen somatische oorzaak van de klachten is. Volgens Inge is dit een belangrijk punt: “Voor de huisarts is het erg fijn dat hij/zij somatiek nu telefonisch kan uitsluiten. Hierdoor is de doorlooptijd voor de patiënt korter. Discussies volgen achteraf en je neemt elkaars professionele mening serieus. Het belang van de patiënt staat voorop.”

Een kijkje in de keuken

In de samenwerkingsafspraken is ook aandacht voor kennisuitwisseling en evaluatie. Door middel van reflectiebijeenkomsten, kennisuitwisseling op de werkvloer door met elkaar mee te lopen en casuïstiekbijeenkomsten. Uiteraard weten de partijen elkaar ook tussentijds te vinden voor contact op casusniveau. Tweemaal per jaar worden de afspraken geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Inge is enthousiast: “Mooi dat we als huisartsenorganisatie al meteen zijn uitgenodigd om een kijkje te nemen bij de crisisdienst! Tom Stobbe en ik gaan er ook voor zorgen dat de triagisten van beide partijen ook een dienst met elkaar mee kunnen kijken. Erg leerzaam en goed voor het onderlinge begrip.”

Bekostiging acute ggz

Ook de bekostiging van de acute ggz is begin 2020 aangepast. Onderdeel van deze gewijzigde financieringsstructuur is de regievoering van de crisisdienst in de regio door 1 partij. In Noord-Holland Noord ligt deze taak bij GGZ NHN. Dit vergt volgens Tom Stobbe goede afstemming met andere aanbieders en stakeholders. “Met de HAP-GGZ NHN overeenkomst versterken we onze rol als regievoerder in de regio. Hiermee hebben we weer een stukje geregeld van de ketensamenwerking. Een volgende stap is het vastleggen van afspraken met andere ketenpartners.”

Vervolg

De huisartsen en betrokken managers gaan de afspraken komende maanden in de praktijk brengen en er een groot succes van maken.