Tom Stobbe van de crisisdienst GGZ Noord-Holland

“Bij de moeilijke casussen moeten we er met elkaar uitkomen”

Tom Stobbe is pas een maand in dienst bij GGZ Noord-Holland Noord als manager crisisdienst en ziekenhuispsychiatrie, maar hij weet nu al wat zijn agenda voor de komende vier jaar is. Hij moet de invoering van de generieke module acute psychiatrie van GGZ Nederland in goede banen leiden. “Deze module schept duidelijkheid.”


De eerste onderdelen van de nieuwe landelijke standaard zijn in Noord-Holland Noord al van kracht. Zo geldt er een algemeen telefoonnummer waar verwijzers terecht kunnen met hun crisismeldingen. Een triagist beoordeelt deze melding en verbindt er direct een urgentiegraad aan, wat weer bepalend is voor de vervolgactie. Zelfs als relatieve nieuwkomer ziet Tom hoe goed die procedure werkt. “De juiste mensen doen de juiste dingen.”

“Zodra iemand een crisis heeft gehad, kijken we ook naar de omgeving, en met name naar eventuele kinderen.
Dat vind ik een ontzettend mooie voorziening.”

Mooi: de kindcheck

Tom zat tien jaar in het Korps Mariniers, voordat hij de geestelijke gezondheidszorg inrolde. Als leidinggevende bij een KIB (Kliniek Intensieve Behandeling) kreeg hij te maken met de complexe behandelgevallen, zeg maar, de 3e lijns psychiatrie. Vervolgens hielp hij bij zorginstelling Leviaan mensen in een kwetsbare situatie om weer weerbaar te worden in onze samenleving. “Een van de dingen die ik toen geleerd heb is hoe belangrijk het is voor mensen om een dagstructuur te hebben. Dat is niet zo relevant in de crisiszorg, maar natuurlijk wel in een mogelijke verdere GGZ-behandeling.”


Wat is Tom’s eerste indruk van zijn nieuwe werkomgeving? De crisisbeoordeling in de thuissituatie juicht hij toe (‘omdat je ook omgevingsfactoren in de oordeelsvorming kunt meenemen’), de diligence (het vervoer van mensen met verward gedrag in een ‘anonieme’ auto) idem dito. “En ik kende het niet, maar wat er goed gedaan wordt is de kindcheck. Zodra iemand een crisis heeft gehad, kijken we ook naar de omgeving, en met name naar eventuele kinderen. Hebben die zorg of begeleiding nodig? Dat vind ik een ontzettend mooie voorziening.”

Het niveau eronder

Aan de andere kant constateert Tom ook verbeterpunten. In het veld heeft hij kennisgenomen van situaties waarin niet helemaal duidelijk is welke instantie in de zorg- en veiligheidsketen nu aan zet is. “Niet aan elke vorm van verward gedrag bijvoorbeeld ligt een psychiatrische stoornis ten grondslag, maar wie moet dan actie ondernemen? Bij de Stuurgroep Mensen met Verward Gedrag komt de complexe casuïstiek op tafel te liggen, maar ook bij het niveau daaronder moeten we intensief met elkaar in gesprek blijven over de beste aanpak.”

De generieke module acute psychiatrie zal de leidraad blijven in Stobbe’s werk de komende jaren. Eerstvolgende stap: het uitbreiden van de triagefunctie. “We zijn daar zo tevreden over dat we het crisisnummer ook overdag willen bezetten met een getrainde triagist. Nu is dat beperkt tot na kantoortijd en nemen onder kantoortijd onze Intensive Home Treatment teams het waar. Zo blijf je continu nadenken hoe processen beter kunnen en patiënten adequater geholpen kunnen worden.”