Beste lezer,

Op uw scherm vindt u de vierde nieuwsbrief Mensen met verward gedrag. Helaas hebben we onlangs in Alkmaar weer ervaren hoe dringend en tegelijkertijd moeilijk de problemen van mensen met verward gedrag zijn. Woensdag 13 november overleed in Alkmaar de 48-jarige Carla Rodrigues nadat zij was neergeschoten door een agent. De verwarde vrouw verkeerde volgens buurtbewoners in een psychose en belaagde eerst een buurman met een hamer en een mes, en keerde zich in haar vlucht met die wapens tegen de politie.


Deze nieuwsbrief staat vooral in het teken van verwarde mensen met een veiligheidsrisico. Ook wel de 1% groep genoemd. Het blijkt ontzettend moeilijk om voor deze groep passende hulp en zorg voor elkaar te krijgen. Bij het Zorg- en Veiligheidshuis loopt daarom een pilot voor deze 1% groep. Dit zijn vaak mensen die heel veel problemen door elkaar hebben en daardoor niet binnen een vakje, hokje of takenpakket van hulpverleningsorganisatie passen. Deze mensen helpen vergt een extra inspanning van meerdere partijen. Maar als iedereen op zijn kerntaken blijft en niemand een stap naar voren zet, blijven de moeilijkste problemen bestaan. Om dat probleem te verhelpen zijn we al enige tijd geleden me de Stuurgroep mensen met verward gedrag gestart.


In deze editie vindt u daarnaast artikelen over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wet wordt ingevoerd op 1 januari 2020. Op 4 november heeft over dit onderwerp een conferentie plaatsgevonden in de koepel in Heiloo. Een verslag van deze dag en meer informatie over dit onderwerp is opgenomen in de nieuwsbrief.


Martin Smeekes

Directeur Veiligheidsregio

Voorzitter Stuurgroep Mensen met verward gedrag