Mensen met verward gedrag

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS & GEÏNTERESSEERDEN | NUMMER 4 | NOVEMBER 2019


In deze editie onder andere...

Nieuwe fase project Aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico


Manager crisisdienst Tom Stobbe

“Bij de moeilijke casussen moeten we er met elkaar uitkomen”


Conferentie Wvggz

Eilandjes verbinden met verplichte zorg