Niemand meer tussen wal en schip

Deze nieuwsbrief is afkomstig van de ‘Stuurgroep Mensen met verward gedrag Noord-Holland Noord’. De stuurgroep werkt samen om de hulp voor mensen met verward gedrag op orde te krijgen. Dat doet de stuurgroep door initiatieven te delen en zo samen oplossingen te vinden voor de echt moeilijke gevallen die van niemand lijken te zijn. Doel is een sluitende aanpak en sluitende zorg, zodat niemand meer tussen wal en schip valt. In de stuurgroep zitten burgemeesters, directeuren en andere vertegenwoordigers van de politie, OM, GGD Hollands Noorden, GGZ Noord-Holland Noord en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

“Als iedereen zich op zijn kerntaken terugtrekt, blijft in het midden de puinhoop over.
We moeten ons over onze grenzen heen inzetten voor de moeilijke gevallen.”

Directeur Martin Smeekes van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord over het belang van samenwerken.

Negen bouwstenen van Landelijk Schakelteam voor sluitende aanpak

Het Landelijk Schakelteam ontwikkelde negen bouwstenen ontwikkeld waar gemeentes en betrokken ketenpartners aan werken om te komen tot een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Doel is ervoor te zorgen dat overal in Nederland een goed werkende aanpak komt voor mensen met verward gedrag. Ook als die mensen strafbare feiten pleegden, gevaarlijk (b)lijken, zorg mijden en geen netwerk (meer) hebben. Het is aan de gemeenten, GGZ’s, GGD, politie, OM, meldkamers, huisartsen, wijkteams, ambulancezorg, brandweer en veiligheidshuizen om deze sluitende aanpak samen voor elkaar te krijgen. In deze nieuwsbrief staat hoe we in Noord-Holland Noord samenwerken om een aantal van deze bouwstenen te realiseren. Meer weten over deze negen bouwstenen? Kijk dan op de website van de VNG.


Deze nieuwsbrief is een uitgave van:

GGD Hollands Noorden - www.ggdhollandsnoorden.nl

GGZ Noord-Holland Noord - www.ggz-nhn.nl

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord - www.vrnhn.nl