BOUWSTEEN 7 - PASSEND VERVOER

Diligence nu regulier onderdeel ambulancezorg in Noord-Holland Noord

“Na een pilot van bijna anderhalf jaar en ruim tweehonderd ritten heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport toestemming gegeven om de diligence onderdeel te laten zijn van onze reguliere ambulancezorg in Noord-Holland Noord. Dat betekent dat de drie diligence-auto’s mensen in psychische nood mogen blijven vervoeren. GGZ Noord-Holland Noord en de Regionale Ambulancevoorziening in Noord-Holland Noord zijn in juli 2017 gestart met de pilot, samen met de meldkamer van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Dankzij de diligence hoeven mensen in psychische nood minder lang te wachten op de ambulance en kan een familielid meerijden. De diligence ziet er uit als gewone auto en zorgt daardoor voor een anoniem en veilig gevoel bij patiënten. De inzet van deze speciale crisisauto gaat altijd via de meldkamer. In de auto zit een noodknop, waarmee in uitzonderlijke gevallen snel de politie kan worden ingezet. Dit is echter nooit nodig geweest. In Noord-Holland Noord rijden drie diligences rond. Inmiddels zijn ruim tweehonderd patiënten met de diligence naar een kliniek vervoerd.


Mensen met een acute psychische crisis werden voorheen altijd met een ambulance naar een GGZ-kliniek vervoerd. Maar mensen zonder fysieke medische problemen die ongevaarlijk zijn hoeven eigenlijk niet met een ambulance vervoerd te worden. Voor die groep patiënten is de diligence bedacht. De diligence is een gewone personenauto die gereden wordt door het crisisteam van GGZ NHN, bestaande uit een arts en sociaal psychiatrisch verpleegkundige.