RONDETAFELGESPREK 2

Preventie en levensstructuur

Betrokkenheid van de cliënt is geen hype maar een vanzelfsprekendheid, vinden Katinka Kerssens, manager GGZ NHN en Marja Comajta, beleidsmedewerker bij GGD Hollands Noorden. “We moeten dan ook de inbreng van cliënten borgen in onze formats.”


Kerssens en Comajta leiden tijdens de informatiemiddag 'Sluitende aanpak personen met verward gedrag' het gesprek rond de bouwsteen 'Preventie en levensstructuur'. Zij vertellen over enkele pilots waarin de stem van de cliënt nadrukkelijk doorklinkt. Zo is er het project suïcidepreventie, de komst van de schakel-GGD'er en de cursus Mental Health First Aid (MHFA).

Mental Health First Aid

Mental Health First Aid ofwel 'Eerste hulp bij psychische problemen' is een cursus waarin deelnemers hun kennis over psychische aandoeningen kunnen vergroten en waarin zij vaardigheden kunnen ontwikkelen hoe om te gaan met iemand met psychische problemen.


Marja Comajta van de GGD, die zelf de cursus al volgde: “Je krijgt geen diepgaande uitleg over aandoeningen. Je leert niet hoe je psychiater of therapeut moet zijn, maar je bent wel in staat om signalen en symptomen te herkennen en eerste hulp te bieden. Voor mij is de essentie dat je leert contact te maken van mens tot mens. Als je dat kunt, zul je voortaan in een crisissituatie je eerste impuls – weglopen – onderdrukken.”

De cursus wordt gegeven door ervaringsdeskundigen en hulpverleners samen en beslaat vier dagdelen. Hij is bestemd voor iedereen die in zijn omgeving wil bijdragen aan een betere psychische gezondheid, als familielid, goede buur, collega of vriend, als werkgever of leidinggevende, als bestuurder, politicus of beleidsmaker.


Daarnaast is de cursus interessant voor mensen die in hun werk vaak te maken krijgen met mensen met pschische problemen, zoals politieagenten, brandweerlieden, verpleegkundigen, leraren, sportcoaches en vrijwilligers in buurten en wijken. Na de cursus kunnen zij allemaal een bijdrage leveren aan het vroegtijdig signaleren van psychische problemen.

De cursus is internationaal erkend en is opgezet met subsidie van ZONmw. De komende twee jaar kan de cursus twintig keer in de regio worden gegeven, ook 'in company', aldus Kerssens en Comajta. De kosten zijn € 50 indien aangeboden via buurt- en wijkhuizen en gemeenten, anders € 275.

"Ik ben blij dat ik de cursus MHFA gevolgd had en wist wat te doen"

In de zojuist gereed gekomen folder van GGD HN en GGZ NHN over de cursus vertelt oud-deelnemer Rob Kuiten: “Gisteren voor het eerst de BLIZZ kunnen toepassen. Op de brug over de snelweg zag ik een vrouw ineengedoken langs de reling zitten. Auto gedraaid en teruggereden. Door problemen zag ze geen heil meer in het leven. Samen met een andere voorbijgangster rustig met de vrouw gesproken totdat de politie kwam. Ik ben blij dat ik de cursus MHFA gevolgd had en wist wat te doen. Ik ben heel blij dat het goed afgelopen is.”


In de regio Noord-Holland-Noord wordt de cursus aangeboden door GGD Hollands Noorden en GGZ NHN, contact Marijke Schrier (mschrier@ggdhn.nl) en Katinka Kerssens (k.kerssens@ggz-nhn.nl)


Meer informatie over MHFA is te vinden op: