RONDETAFELGESPREK 2

Hil Rabenberg van dnoDoen:

'De praktijk is weerbastig'

Hil Rabenberg vraagt aandacht voor de personen met zeer ernstige problematiek. Als directeur-bestuurder van dnoDoen heeft hij er dagelijks mee te maken. Zijn organisatie helpt kwetsbare mensen die door complexe problemen niet meer thuis wonen, dakloos zijn of dat dreigen te worden.

“Wat we tijdens deze informatiemiddag doen is heel goed, maar we hebben hiermee niet het hele probleem opgelost”, waarschuwt hij. “De praktijk is weerbarstig. De verwarde mensen die wij begeleiding en opvang bieden zijn de daklozen die bijna dagelijks de politie bezighouden."

Vaak gaat het om zorgmijders met multiproblematiek, waaronder verslaving. “De personen van de zogeheten éénprocentsregeling, die zien wij. Soms zijn ze zo zwaar psychotisch en verward dat we hen moeten weigeren, omwille van de veiligheid van anderen in onze nachtopvang. Toch moeten we ze met elkaar iets bieden.”

Net als Jim Ligthart van de gemeente Alkmaar constateert Rabenberg dat er de laatste jaren een nieuwe groep bij komt: mensen met een lichte verstandelijke beperking. Door een veranderde visie op zorg krijgen zij minder of geen begeleiding en wonen zij steeds vaker zelfstandig.

“DnoDoen heeft veel kennis in huis en die bieden we graag aan, ook aan gemeenten”, besluit Rabenberg. “In Alkmaar gaat dat goed. Dat is een centrumgemeente, net als Hoorn en Den Helder. Maar ook regiogemeenten zouden meer kunnen doen om de uitstroom van verwarde mensen tegen te gaan. Nachtopvang is er alleen in centrumgemeenten, maar dakloosheid komt ook voor in Bergen of Heiloo.”