RONDETAFELGESPREK 2 & 3

'Laten we onze best practices delen'

Vertegenwoordigers van de zeventien gemeenten in de regio hebben behoefte aan het onderling delen van best practices in de zorg voor mensen met verward gedrag. Dat bleek op de informatiemiddag op 10 september in Heiloo.

Project vroegsignalering

Zo was er veel belangstelling voor het project Vroegsignalering dat in de Kop van Noord-Holland is ontwikkeld en dat nu verder in de regio wordt uitgerold. Doel van het project is het voorkomen van escalatie.

Jim Ligthart van de gemeente Alkmaar was een van degenen die opriepen tot het delen van best practices. Op de vraag van Martin Smeekes, directeur van de veiligheidsregio, of hij nieuwe informatie had gekregen op deze middag, antwoordde Ligthart: “Zeker, al heb ik vooral de bevestiging gekregen dat we goed bezig zijn. Maar we zijn er nog niet. Geef ons munitie! In Alkmaar hebben we, als centrumgemeente, overlast van dak- en thuislozen. In dat verband hebben we veel overleg met zorg en veiligheid, met het team complexe diagnostiek, de reclassering en de verslavingszorg. En ook met sector verstandelijk gehandicapten – en dat vind ik een vandaag onderbelicht probleem. Dit betreft namelijk een grote groep.”

Kwetsbare inwoners vroegtijding in beeld

Ook René Doodeman, als beleidsmedewerker preventie bij de gemeente Hoorn verantwoordelijk voor een sluitende aanpak voor verwarde personen, vindt het uitwisselen van ervaringen van groot belang. “We proberen kwetsbare inwoners vroegtijdig in beeld te krijgen. Het gaat vaak om opstapelende problematiek, zoals huurachterstand, werkloosheid, financiële problemen. We proberen daarom een goede toegang tot schuldhulpverlening te regelen. Verder werken we samen met woningcorporaties, maatschappelijke opvang en beschermd wonen. We willen buren stimuleren om hun eventuele zorgen te melden bij het wijkteam. Of je met deze maatregelen verward gedrag helemaal uitsluit weet je niet, maar doordat je passende ondersteuning biedt, voorkom je wel dat mensen vastlopen.”


Terugkijkend op de informatiemiddag zegt Doodeman: “Het was prettig om mijn vragen te kunnen stellen en om samen met collega's onze gemeentelijke rol duidelijker te krijgen. Ik hoop dan ook dat zo'n bijeenkomst nog eens wordt herhaald.”