Deze nieuwsbrief staat vooral in het teken van de bijeenkomst ‘Mensen met verward gedrag - Is uw gemeente er klaar voor?’


GGD Hollands Noorden, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGZ Noord-Holland Noord organiseerden deze bijeenkomst samen op maandag 10 september 2018 in de Cultuurkoepel van Heiloo. De bijeenkomst was bedoeld voor ambtenaren veiligheid en zorg uit de zeventien gemeenten in onze regio, medewerkers GGZ, GGD en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, wethouders, leden van de Stuurgroep en Werkgroep Mensen met verward gedrag Noord-Holland Noord.

Opzet bijeenkomst

Burgemeester Hans Romeyn van Heiloo opende de bijeenkomst, daarna volgde Albert Blom, psychiater-directeur GGZ Noord-Holland Noord. Vervolgens schoven de deelnemers aan bij rondetafelgesprekken rond de 9 bouwstenen.

Stuurgroep Mensen met verward gedrag

De Stuurgroep Mensen met verward gedrag - Noord-Holland Noord komt regelmatig bij elkaar. De leden van deze stuurgroep zijn:


 • Albert Blom - Psychiater-directeur GGZ Noord-Holland Noord
 • Gabrielle Geerdink - Directielid GGD Hollands Noorden
 • Monique Panhorst - Officier van Justitie Openbaar Ministerie
 • Andrea Loerts - Plv. districtschef Politie Noord-Holland
 • Hans Romeyn - Burgemeester Heiloo
 • Martin Smeekes - Directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • Bart Smith - Directeur/ bestuur RCO de Hoofdzaak
 • Susan Verlinden - Projectleider GGZ NHN
 • Monique Verschuur - Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid gemeente Alkmaar
 • Sandra Voerman - Manager HONK Alkmaar
 • Anton Wildoer - Manager Veiligheidshuis, onderdeel Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • Jur Zondervan - Projectmanager Huisvesting - Politie Noord-Holland