PSYCHIATER-DIRECTEUR GGZ NHN, ALBERT BLOM:

'Een verhaal, een beeld en een raamwerk'

Albert Blom, psychiater-directeur GGZ NHN, constateert met vreugde dat er een gemêleerd gezelschap op de informatiemiddag is afgekomen. Iets minder dan de helft van de aanwezigen vertegenwoordigt een gemeente. Verder zijn er beleidsmakers, vertegenwoordigers van politie, brandweer en (overheids)organisaties, en natuurlijk medewerkers van GGZ NHN, GGD Hollands Noorden en de Veiligheidsregio – de organisaties die de middag gezamenlijk hebben opgezet.


Net als Romeyn benadrukt Blom dat de opvang van mensen met verward gedrag een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. “We willen dan ook straks weggaan met een gemeenschappelijk idee: een beeld, een verhaal en een raamwerk. Dat moet genoeg zijn, zodat u aan het eind van de middag zegt: hiermee kan ik per morgen aan de slag in mijn beleid.”

Hij last een korte oefening in. “Niks zen, het duurt tien seconden.” Hij vraagt de aanwezigen de ogen te sluiten en zich voor te stellen dat zij op een savanne lopen. “U komt helemaal tot rust.” Opeens klinkt in de stille Cultuurkoepel gebrul uit de luidsprekers. Op het scherm voor in de zaal verschijnt een levensgrote kop van een leeuw. De aanwezigen zijn er weer helemaal. Blom: “U hebt een beeld. Een verhaal had u al van Hans Romeyn. Nu nog het raamwerk.”


Daartoe roept hij in herinnering dat de ministeries van VWS en van Justitie en Veiligheid met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het Aanjaagteam in het leven hebben geroepen. Dit team ontwikkelde bouwstenen voor een passend ondersteuningsaanbod.

Blom: “Nu gaat het erom beeld en uitvoering te koppelen. Wat ervaren burgers, waaronder mensen met verward gedrag, van de 'op elkaar afgestemde zorg'? Welke invloed hebben zij? En hoe wordt de samenhang op ons regionale niveau Noord-Holland-Noord ontwikkeld en constant verbeterd?”"Het is essentieel om de cliënt meer bij het beleid te betrekken"


Hij noemt voorbeelden van goede ontwikkelingen en pilots in de regio, zoals de modernisering van de crisisdienst van GGZ NHN, passend vervoer ('diligence'), de komst van een telefoonnummer voor erkende verwijzers, een eigen hulplijn voor ingeschreven cliënten, een niet-acuut meldnummer dat 24/7 bereikbaar is. Wat betreft vroegsignalering constateert hij meer samenwerking tussen huisarts, wijkteams, wijkagent, woningbouwverenigingen.


“Naarmate we de niet-acute (O)GGZ – georganiseerd door wijk en gemeente – beter georganiseerd hebben, des te minder doen we een beroep op de acute zorg. Voor 2019 is het essentieel om de cliënt meer bij het beleid te betrekken. En ook de huisartsen zijn nog onvoldoende in het geheel betrokken.”

“Vandaag is het startpunt voor gemeentelijke ontwikkelingen”, besluit Blom. “Hoe is het in uw gemeente? Wat is er al, wat valt er nog te ontwikkelen? We hopen op creatieve ideeën van betrokkenen en inspiratie van landelijke initiatieven. En misschien wordt deze bijeenkomst wel een jaarlijkse markt.”